Chi tiết tin - Phường Đông Lễ - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Cơ cấu tổ chức

10:14, Thứ Ba, 23-1-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG LỄ

Địa chỉ: 16 Nguyễn Biểu, Khu phố 3, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3852.556

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY  PHƯỜNG ĐÔNG LỄ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hồ Châu Tuấn

          ThUV,             Bí thư Đảng ủy

0935883880

2

Trương Hải Vương

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0944648678

 

LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND PHƯỜNG ĐÔNG LỄ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Viết Lịch

UVBTV  Đảng ủy, Q. Chủ tịch

0915327163

2

Nguyễn Văn Huynh

ĐUV,  Phó Chủ tịch HĐND

0815111452

3

Bùi Văn Huấn

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND 0905036112

 

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBMTTQVN

0947526019

2

Phạm Ngọc Quốc

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB

0935690678

3

Phạm Thị Thúy Vinh

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN

0935013686

4

Trần Văn Hiển

ĐUV, Chủ tịch

Hội Nông dân

0914666952

5

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0854929246

 

ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG LỄ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thế Sáng

       Đảng ủy viên,        CHT BCH QS phường

0399491629

2

Trần Thị Thu Thúy

       Đảng ủy viên,      Công chức VP-TK

0942017459

3

Phan Thị Huyền Trang

   Công chức    VP-TK

0944188558

4

Trần Công Thành

    Công chức      TP-HT

0943858747

5

Trần Quốc Thọ

  Công chức     TP-HT

0906553916

6

Dương Thị Phương Thảo

Công chức    ĐC-XD-MT&ĐT

0945007246

7

Lê Thị Thương

Công chức    ĐC-XD-MT&ĐT

0945322357

8

Nguyễn Xuân Chiến

Công chức   VH-XH

0905842456

9

Phạm Ngọc Hiền

ĐUV, Công chức VH-XH

0916079133

10

Nguyễn Châu Tâm

Công chức    TC-KT

0914133919

 

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn